Oktatás

2018. szeptember 11.

2015. évi beszámolók

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kapcsolattartási kötelezettsége, kötelezettségének eleget téve 2015. november 23. napján ( […]
2018. szeptember 11.

2016: Deák Ibolya

Eltelt a ciklus második éve, eléggé ambivalens módon. Az év első felét a Stratégia mentén végeztük, majd a módszert szüneteltettük. Bevallom, jól jött egy lélegzetvételnyi idő, […]
2018. szeptember 11.

2016: Dr. Menyhárt Ferenc

Változást elérni a legnehezebb vállalkozások egyike! Tisztelt Választóim! A cím nem véletlen! Az elmúlt időszak itt, Kulcson is igazolta a változásmenedzsment ezen ismert alaptételét! Pedig a […]
2018. szeptember 11.

2016: Fejes Balázs alpolgármester

A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgárok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot, majd képviselőtársaim felhatalmazása alapján alpolgármesteri tisztséget szereztem. Az adott beszámolási időszak már a második […]
2018. szeptember 11.

2016: Holl Tamásné

Ifjúságért felelős képviselőként illetve képviselő-testület felkérése alapján gazdasági bizottsági tagként is dolgozom. Ezen megtisztelés miatt is érzem azt, hogy nem csak a választóimnak, hanem minden polgárnak […]
2018. szeptember 11.

2016: Jobb Gyula Polgármester

A 2015-ös első közös évünket követően, az akkor elindított munkát, amelyek a település stratégia és az alapvető önkormányzati feladatok, folytattuk. Továbbra is nagyon jól együttműködik a […]
2018. szeptember 11.

2016: Oberrecht Tamás

Tisztelt Választópolgár! Az évvége közeledtével elérkezik a számvetés ideje, mi is történt az elmúlt egy évben. Mint általában minden évben a képviselői munka túlnyomó hányadát az […]
2018. szeptember 11.

2016: Posch János

Tisztelt Választóim! Tisztelt Kulcsiak! Az elmúlt egy évben képviselői munkámat a testületen belüli pártalapon alapuló munkamegosztás behatárolta. Testületi üléseken aktívan részt vettem. A közösségi rendezvényeken szintén. […]
2018. szeptember 4.

3,5 T feletti gépjárművek jegyzői igazolása

Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének Ügyfélfogadás helye :  2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.  1 emelet   2 szoba Ügyintéző: Mészáros-Godó […]
2018. augusztus 25.

A csatornázási ügyfélfogadás elmarad

2018. szeptember 4.

A felettes, illetve felügyeleti szerv

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek: Fejér Megyei Kormányhivatal Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 526-900 Telefax: (22) 526-905 E-mail: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Régi honlap: www.fejerkozig.hu Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. […]
2018. szeptember 10.

A foglalkoztatottak – adatok, juttatások

2014. év Önkormányzat 2014. év Polgármesteri Hivatal 2014. év Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
2018. szeptember 4.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

2018. szeptember 10.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

2006. DRV Zrt. szerződés 2007. DRV Zrt. szerződés 2013.  DRV Zrt. szerződés DRV leltár leltár
2018. szeptember 4.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRőL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK […]
2018. szeptember 4.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2011 évben elutasított – közérdekű adat megismerésére vonatkozó – kérelem nem volt. 2012 évben 9 […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Kulcsi Krónika Alapító: Kulcs Község Önkormányzata 2008-ban Kiadó: Polgármesteri Hivatal Kulcs Szerkesztő: Török Tímea E-mail: kulcsikronika@gmail.com
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

Meghirdetett Pályázatok: – Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodavezető határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony / Jelentkezési határidő: 2016. 05.20. – Kulcsi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony / Jelentkezési […]
2018. szeptember 10.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások A települési önkormányzat szolgáltatókkal kötött szerződés alapján látja el az alábbi közszolgáltatási feladatokat: az ivóvíz ellátás […]
2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2018. szeptember 4.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2011. Az iktatott ügyiratok száma 2011. évben Az Önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott […]
2018. szeptember 10.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Jelenleg nincs adat!
2018. szeptember 2.

A község története

Homokpartos nagy-dunai fürdő, jó levegő, szép kilátás és napfény, no meg olcsó romantikus közlekedés: gőzhajó. Ez tette a jelen században Kulcsot népszerűvé. De még az 1960-as […]
2018. szeptember 4.

A szerv által alapított közalapítványok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre!
2018. szeptember 4.

A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre!
2018. szeptember 4.

A szerv vezetői

Polgármester: Jobb Gyula Telefon: 25/440-400 / 1 mellék , 06/70-639-0157 Alpolgármester: Fejes Balázs Ottó Telefon: 06-70/639-0133 Jegyző: Dr. Árva Helga Telefon: 25/440-400 /2 mellék, 06-70/639-0139 Email: jegyzo@kulcs.eu
2018. szeptember 4.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Minden a testület döntéseiről Kulcs Község Képviselő-testülete rendes testületi ülését minden hónap utolsó szerdáján tartja. Az ülések nyilvánosak, kivételes esetben zárt ülésre kerülhet sor. A képviselő-testület […]
2018. szeptember 4.

Adatbázisok, nyilvántartások

Fontos adatbázisok és nyilvántartások ONKADO: az adók nyilvántartására WinSZOC : szociális ellátások nyilvántartására KIR: központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására REGISZTER: a […]
2018. szeptember 2.

Adó és behajtási ügyek

Adóügyi előadók: 25/440-400- 4 mellék Bartók Mária e-mail: kphado@gmail.com mobil: 70–639–0164 Sipos Anita e-mail: adobehajtas.kulcs@gmail.com 25/440-400- 4 mellék Feladatkörök Ingatlanadó: telek, építmény adókkal kapcsolatos feladatok Iparűzési […]