Építésügy

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket a következőkről:
2013. január 1-jétől Kulcs község területén az I. fokú építéshatósági feladatokat a –járásszékhelyDunaújváros MJV Önkormányzat Jegyzője gyakorolja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda
2400 Dunaújváros Városháza tér 1.
Telefon: 25/544-134

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12 és 13-16,
Szerda: 8-12 és 13-16,
Péntek: 8-12

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2013. január 1. után indult ügyekben az ügyintézést az ÉTDR rendszerben kell lefolytatni.
Lakossági tájékoztatókat a www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok honlapon találhatnak.

Az Önkormányzatnál, illetve Jegyzőnél maradt feladatkörök

  • Közmű létesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági feladatok
  • Helyi településrendezési tervek változtatása, felülvizsgálata

Helyi építési szabályzat

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (II. 3) ÖR. számú rendelete Kulcs Község Kül-és Belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

Településszerkezeti dokumentumok

Kulcs Község Közigazgatási területének szabályozási terve

Település-szabályozási tervlapok